Skip to main content

Stichting Hulsbeek Urban Sports

De Stichting Hulsbeek Urban Sports zet zich geheel in voor het algemeen belang, zonder enig winstoogmerk. Daarvoor is de stichting afhankelijk van subsidies, giften en donaties, die volledig ten goede komen aan de hoofdactiviteiten van de stichting.

 • RSIN/Fiscaal nr.

  864206513

 • KvK nr.

  87110156

 • Adres

  De Spinner 17

 • Postcode

  7575 CC

 • Plaats

  Oldenzaal

 • Contactpersoon

  Jos Wissink

Doelstelling

De Stichting Hulsbeek Urban Sports heeft als doel de bevordering, promotie en verbeteren van Urban Sports op en rondom recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het werven van fondsen en middelen (zowel in geld als natura) om Urban Sports faciliteiten op recreatiepark Het Hulsbeek te realiseren of te verbeteren;

 • Het zichtbaar maken en promoten van de Urban Sports in de regio Twente, mede gericht op het bevorderen van de sportparticipatie van de Twentenaren;

 • Het actief organiseren en/of promoten van Urban Sports activiteiten, evenementen en bijeenkomsten;

 • Het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers bij activiteiten ter bevordering van het sporten en bewegen door middel van Urban Sports;

 • Het vergroten en delen van actuele en praktisch toepasbare kennis ten aanzien van Urban Sporten en faciliteiten, onder andere door monitoring en onderzoek;

 • Het ondersteunen en verbinden van lokale sportverenigingen met individuele Urban sporters;

 • Andere activiteiten die het omschreven doel kunnen dienen.

Bestuur

 • Voorzitter

  Tjeerd Derkink

 • Secretaris en penningmeester

  Jos Wissink

 • Bestuurslid

  Stan Roesthuis

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Onkosten ten nutte van de stichting, gemaakt door bestuursleden of derden, worden indien gewenst vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Hulsbeek Urban Sports is voortgekomen uit een burgerinitiatief (de werkgroep Urban Sports Hulsbeek). Dit burgerinitiatief is ontstaan omdat er een groot draagvlak in de gemeenschap is voor deze Urban Sports voorzieningen. De stichting wil deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar maken door openbare voorzieningen te creëren, die vrij en gratis toegankelijk zijn voor iedereen en niet gelinkt zijn aan een vereniging.

Doelstelling Stichting Hulsbeek Urban Sports

Doelstelling van de stichting is de bevordering, de promotie en het verbeteren van Urban Sports op en rondom recreatiepark het Hulsbeek te Oldenzaal.

Zie voor meer informatie het uitgebreide beleidsplan in PDF vorm.