Skip to main content

Stichting Hulsbeek Urban Sports

Over ons

De werkgroep Hulsbeek Urban Sports bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, allemaal met roots in de diverse Urban Sports. Samen met de parkbeheerders van het Hulsbeek worden de plannen uitgewerkt en gezocht naar mogelijkheden voor de fiinanciering, zoals subsidies en sponsorgelden.

Daartoe is ook de Stichting Hulsbeek Urban Sports in het leven geroepen. Deze stichting heeft ten doel de bevordering, de promotie en het  verbeteren van Urban Sports op en rondom recreatiepark het Hulsbeek te Oldenzaal.

De Stichting Hulsbeek Urban Sports zet zich geheel in voor het algemeen belang, zonder enig winstoogmerk. Daarvoor is de stichting afhankelijk van subsidies, giften en donaties, die volledig ten goede komen aan de hoofdactiviteiten van de stichting.

Wilt u als bedrijf of particulier een bedrage leveren aan dit project? Ga dan naar onze sponsorpagina om de mogelijkheden te bekijken. Voor bedrijven hebben we speciale sponsorpakketten en particulieren (en bedrijven) kunnen ook een donatie leveren via onze crowdfunding.

Doelstelling
Doelstelling

De Stichting Hulsbeek Urban Sports heeft als doel de bevordering, promotie en verbeteren van Urban Sports op en rondom recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het werven van fondsen en middelen (zowel in geld als natura) om Urban Sports faciliteiten op recreatiepark Het Hulsbeek te realiseren of te verbeteren;
 • Het zichtbaar maken en promoten van de Urban Sports in de regio Twente, mede gericht op het bevorderen van de sportparticipatie van de Twentenaren;
 • Het actief organiseren en/of promoten van Urban Sports activiteiten, evenementen en bijeenkomsten;

 • Het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers bij activiteiten ter bevordering van het sporten en bewegen door middel van Urban Sports;
 • Het vergroten en delen van actuele en praktisch toepasbare kennis ten aanzien van Urban Sporten en faciliteiten, onder andere door monitoring en onderzoek;
 • Het ondersteunen en verbinden van lokale sportverenigingen met individuele Urban sporters;
 • Andere activiteiten die het omschreven doel kunnen dienen.
Bestuur
Bestuur
 • Voorzitter
  Tjeerd Derkink
 • Secretaris en penningmeester
  Jos Wissink
 • Bestuurslid
  Stan Roesthuis

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Onkosten ten nutte van de stichting, gemaakt door bestuursleden of derden, worden indien gewenst vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan
Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Hulsbeek Urban Sports is voortgekomen uit een burgerinitiatief (de werkgroep Urban Sports Hulsbeek). Dit burgerinitiatief is ontstaan omdat er een groot draagvlak in de gemeenschap is voor deze Urban Sports voorzieningen. De stichting wil deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar maken door openbare voorzieningen te creëren, die vrij en gratis toegankelijk zijn voor iedereen en niet gelinkt zijn aan een vereniging.

Doelstelling Stichting Hulsbeek Urban Sports

Doelstelling van de stichting is de bevordering, de promotie en het verbeteren van Urban Sports op en rondom recreatiepark het Hulsbeek te Oldenzaal.

Zie voor meer informatie het uitgebreide beleidsplan in PDF vorm.

Downloads